Toimitsijatehtävät

Toimitsijatehtävät

Seuran toiminta perustuu yhteistyöhön huoltajien kanssa, sillä seuralla ei ole palkattuja työntekijöitä. Kilpailumahdollisuuksien luominen lapsille ja kilpailujen järjestäminen vaatii useiden henkilöiden työpanoksen. Yleisurheilutoiminnassa on tapana, että huoltajat hoitavat kilpailujen toimitsijatehtävät. Kun toimitsijoita on useita, ei jokaisen tarvitse olla mukana kaikissa kilpailuissa. Kilpailuissa on monenlaisia tehtäviä, mm. ajanottoa, mittauksia, kirjurin tehtäviä, tulospalvelun toimistotehtäviä sekä ravintolatoimintaan liittyviä tehtäviä. Mikään niistä ei edellytä aikaisempaa kokemusta. 

Kilpailujen toimitsijatehtäviä on omissa kilpailuissamme, Varsinais-Suomen piirin alueella järjestettävissä pm-kilpailuissa sekä Vakkakisoissa. Iskulla on ollut yleensä yksi toimitsijavuoro myös hallikisoissa. Isku on velvollinen hoitamaan Varsyn määräämät toimitsijatehtävät. Mikäli toimitsijatehtäviä ei hoidettaisi, piiri eväisi Iskun urheilijoilta osallistumisoikeuden kisoihin. Kunkin 8-vuotiaan ja sitä vanhemman urheilijan huoltajan tulee osallistua vähintään kolmen kilpailun toimitsijatehtäviin lasta kohden kauden aikana. Hallikisatoimitsijatehtävät kuuluvat niiden urheilijoiden huoltajille, joiden lapset kisailevat hallikisoissa talvikauden aikana.